Ontslag Exmorrazijl /eksmoarresyl

Uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exmorrazijl /eksmoarresyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exmorrazijl /eksmoarresyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exmorrazijl /eksmoarresyl. Uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exmorrazijl /eksmoarresyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exmorrazijl /eksmoarresyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exmorrazijl /eksmoarresyl of met bevallingsverlof bent in Exmorrazijl /eksmoarresyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exmorrazijl /eksmoarresyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exmorrazijl /eksmoarresyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exmorrazijl /eksmoarresyl
 • Als u in Exmorrazijl /eksmoarresyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exmorrazijl /eksmoarresyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Exmorrazijl /eksmoarresyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exmorrazijl /eksmoarresyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exmorrazijl /eksmoarresyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exmorrazijl /eksmoarresyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exmorrazijl /eksmoarresyl. Uitzonderingen in Exmorrazijl /eksmoarresyl;
 • Als uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exmorrazijl /eksmoarresyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl niet geschikt voor uw werk in Exmorrazijl /eksmoarresyl of
 • u functioneert niet voldoende in Exmorrazijl /eksmoarresyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exmorrazijl /eksmoarresyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exmorrazijl /eksmoarresyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exmorrazijl /eksmoarresyl verblijft, dan mag uw werkgever in Exmorrazijl /eksmoarresyl u eveneens wel ontslaan.