Ontslag Exmorra /eksmoarre

Uw werkgever in Exmorra /eksmoarre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exmorra /eksmoarre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exmorra /eksmoarre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exmorra /eksmoarre. Uw werkgever in Exmorra /eksmoarre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exmorra /eksmoarre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exmorra /eksmoarre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exmorra /eksmoarre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exmorra /eksmoarre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exmorra /eksmoarre of met bevallingsverlof bent in Exmorra /eksmoarre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exmorra /eksmoarre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exmorra /eksmoarre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exmorra /eksmoarre
 • Als u in Exmorra /eksmoarre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exmorra /eksmoarre wilt opnemen;
 • Omdat u in Exmorra /eksmoarre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exmorra /eksmoarre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exmorra /eksmoarre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exmorra /eksmoarre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exmorra /eksmoarre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exmorra /eksmoarre. Uitzonderingen in Exmorra /eksmoarre;
 • Als uw werkgever in Exmorra /eksmoarre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exmorra /eksmoarre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exmorra /eksmoarre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exmorra /eksmoarre niet geschikt voor uw werk in Exmorra /eksmoarre of
 • u functioneert niet voldoende in Exmorra /eksmoarre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exmorra /eksmoarre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exmorra /eksmoarre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exmorra /eksmoarre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exmorra /eksmoarre verblijft, dan mag uw werkgever in Exmorra /eksmoarre u eveneens wel ontslaan.