Ontslag Exloo

Uw werkgever in Exloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exloo. Uw werkgever in Exloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exloo of met bevallingsverlof bent in Exloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exloo
 • Als u in Exloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Exloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exloo. Uitzonderingen in Exloo;
 • Als uw werkgever in Exloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exloo niet geschikt voor uw werk in Exloo of
 • u functioneert niet voldoende in Exloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exloo verblijft, dan mag uw werkgever in Exloo u eveneens wel ontslaan.