Ontslag Exloërveen

Uw werkgever in Exloërveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exloërveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exloërveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exloërveen. Uw werkgever in Exloërveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exloërveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exloërveen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exloërveen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exloërveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exloërveen of met bevallingsverlof bent in Exloërveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exloërveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exloërveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exloërveen
 • Als u in Exloërveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exloërveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Exloërveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exloërveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exloërveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exloërveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exloërveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exloërveen. Uitzonderingen in Exloërveen;
 • Als uw werkgever in Exloërveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exloërveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exloërveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exloërveen niet geschikt voor uw werk in Exloërveen of
 • u functioneert niet voldoende in Exloërveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exloërveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exloërveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exloërveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exloërveen verblijft, dan mag uw werkgever in Exloërveen u eveneens wel ontslaan.