Ontslag Exloërkijl

Uw werkgever in Exloërkijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exloërkijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exloërkijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exloërkijl. Uw werkgever in Exloërkijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exloërkijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exloërkijl niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exloërkijl te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exloërkijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exloërkijl of met bevallingsverlof bent in Exloërkijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exloërkijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exloërkijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exloërkijl
 • Als u in Exloërkijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exloërkijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Exloërkijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exloërkijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exloërkijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exloërkijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exloërkijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exloërkijl. Uitzonderingen in Exloërkijl;
 • Als uw werkgever in Exloërkijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exloërkijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exloërkijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exloërkijl niet geschikt voor uw werk in Exloërkijl of
 • u functioneert niet voldoende in Exloërkijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exloërkijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exloërkijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exloërkijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exloërkijl verblijft, dan mag uw werkgever in Exloërkijl u eveneens wel ontslaan.