Ontslag Exel

Uw werkgever in Exel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Exel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Exel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Exel. Uw werkgever in Exel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Exel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Exel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Exel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Exel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Exel of met bevallingsverlof bent in Exel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Exel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Exel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Exel
 • Als u in Exel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Exel wilt opnemen;
 • Omdat u in Exel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Exel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Exel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Exel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Exel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Exel. Uitzonderingen in Exel;
 • Als uw werkgever in Exel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Exel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Exel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Exel niet geschikt voor uw werk in Exel of
 • u functioneert niet voldoende in Exel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Exel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Exel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Exel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Exel verblijft, dan mag uw werkgever in Exel u eveneens wel ontslaan.