Ontslag Ewinkel

Uw werkgever in Ewinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ewinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ewinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ewinkel. Uw werkgever in Ewinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ewinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ewinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ewinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ewinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ewinkel of met bevallingsverlof bent in Ewinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ewinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ewinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ewinkel
 • Als u in Ewinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ewinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ewinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ewinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ewinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ewinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ewinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ewinkel. Uitzonderingen in Ewinkel;
 • Als uw werkgever in Ewinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ewinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ewinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ewinkel niet geschikt voor uw werk in Ewinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Ewinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ewinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ewinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ewinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ewinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Ewinkel u eveneens wel ontslaan.