Ontslag Blauwewijk

Uw werkgever in Blauwewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwewijk. Uw werkgever in Blauwewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwewijk of met bevallingsverlof bent in Blauwewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwewijk
 • Als u in Blauwewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwewijk. Uitzonderingen in Blauwewijk;
 • Als uw werkgever in Blauwewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwewijk niet geschikt voor uw werk in Blauwewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwewijk u eveneens wel ontslaan.