Ontslag Ewer

Uw werkgever in Ewer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ewer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ewer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ewer. Uw werkgever in Ewer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ewer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ewer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ewer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ewer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ewer of met bevallingsverlof bent in Ewer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ewer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ewer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ewer
 • Als u in Ewer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ewer wilt opnemen;
 • Omdat u in Ewer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ewer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ewer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ewer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ewer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ewer. Uitzonderingen in Ewer;
 • Als uw werkgever in Ewer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ewer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ewer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ewer niet geschikt voor uw werk in Ewer of
 • u functioneert niet voldoende in Ewer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ewer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ewer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ewer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ewer verblijft, dan mag uw werkgever in Ewer u eveneens wel ontslaan.