Ontslag Evertsoord

Uw werkgever in Evertsoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Evertsoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Evertsoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Evertsoord. Uw werkgever in Evertsoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Evertsoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Evertsoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Evertsoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Evertsoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Evertsoord of met bevallingsverlof bent in Evertsoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Evertsoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Evertsoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Evertsoord
 • Als u in Evertsoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Evertsoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Evertsoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Evertsoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Evertsoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Evertsoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Evertsoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Evertsoord. Uitzonderingen in Evertsoord;
 • Als uw werkgever in Evertsoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Evertsoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Evertsoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Evertsoord niet geschikt voor uw werk in Evertsoord of
 • u functioneert niet voldoende in Evertsoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Evertsoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Evertsoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Evertsoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Evertsoord verblijft, dan mag uw werkgever in Evertsoord u eveneens wel ontslaan.