Ontslag Everse

Uw werkgever in Everse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Everse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Everse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Everse. Uw werkgever in Everse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Everse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Everse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Everse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Everse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Everse of met bevallingsverlof bent in Everse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Everse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Everse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Everse
 • Als u in Everse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Everse wilt opnemen;
 • Omdat u in Everse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Everse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Everse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Everse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Everse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Everse. Uitzonderingen in Everse;
 • Als uw werkgever in Everse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Everse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Everse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Everse niet geschikt voor uw werk in Everse of
 • u functioneert niet voldoende in Everse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Everse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Everse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Everse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Everse verblijft, dan mag uw werkgever in Everse u eveneens wel ontslaan.