Ontslag Eversdijk

Uw werkgever in Eversdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eversdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eversdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eversdijk. Uw werkgever in Eversdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eversdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eversdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eversdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eversdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eversdijk of met bevallingsverlof bent in Eversdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eversdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eversdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eversdijk
 • Als u in Eversdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eversdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Eversdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eversdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eversdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eversdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eversdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eversdijk. Uitzonderingen in Eversdijk;
 • Als uw werkgever in Eversdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eversdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eversdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eversdijk niet geschikt voor uw werk in Eversdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Eversdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eversdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eversdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eversdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eversdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Eversdijk u eveneens wel ontslaan.