Ontslag Everlo

Uw werkgever in Everlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Everlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Everlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Everlo. Uw werkgever in Everlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Everlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Everlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Everlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Everlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Everlo of met bevallingsverlof bent in Everlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Everlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Everlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Everlo
 • Als u in Everlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Everlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Everlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Everlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Everlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Everlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Everlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Everlo. Uitzonderingen in Everlo;
 • Als uw werkgever in Everlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Everlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Everlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Everlo niet geschikt voor uw werk in Everlo of
 • u functioneert niet voldoende in Everlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Everlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Everlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Everlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Everlo verblijft, dan mag uw werkgever in Everlo u eveneens wel ontslaan.