Ontslag Everland

Uw werkgever in Everland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Everland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Everland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Everland. Uw werkgever in Everland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Everland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Everland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Everland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Everland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Everland of met bevallingsverlof bent in Everland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Everland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Everland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Everland
 • Als u in Everland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Everland wilt opnemen;
 • Omdat u in Everland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Everland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Everland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Everland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Everland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Everland. Uitzonderingen in Everland;
 • Als uw werkgever in Everland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Everland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Everland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Everland niet geschikt voor uw werk in Everland of
 • u functioneert niet voldoende in Everland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Everland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Everland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Everland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Everland verblijft, dan mag uw werkgever in Everland u eveneens wel ontslaan.