Ontslag Everdingen

Uw werkgever in Everdingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Everdingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Everdingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Everdingen. Uw werkgever in Everdingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Everdingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Everdingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Everdingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Everdingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Everdingen of met bevallingsverlof bent in Everdingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Everdingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Everdingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Everdingen
 • Als u in Everdingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Everdingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Everdingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Everdingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Everdingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Everdingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Everdingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Everdingen. Uitzonderingen in Everdingen;
 • Als uw werkgever in Everdingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Everdingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Everdingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Everdingen niet geschikt voor uw werk in Everdingen of
 • u functioneert niet voldoende in Everdingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Everdingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Everdingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Everdingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Everdingen verblijft, dan mag uw werkgever in Everdingen u eveneens wel ontslaan.