Ontslag Evenheuvel

Uw werkgever in Evenheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Evenheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Evenheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Evenheuvel. Uw werkgever in Evenheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Evenheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Evenheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Evenheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Evenheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Evenheuvel of met bevallingsverlof bent in Evenheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Evenheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Evenheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Evenheuvel
 • Als u in Evenheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Evenheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Evenheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Evenheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Evenheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Evenheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Evenheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Evenheuvel. Uitzonderingen in Evenheuvel;
 • Als uw werkgever in Evenheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Evenheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Evenheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Evenheuvel niet geschikt voor uw werk in Evenheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Evenheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Evenheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Evenheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Evenheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Evenheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Evenheuvel u eveneens wel ontslaan.