Ontslag Euverem

Uw werkgever in Euverem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Euverem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Euverem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Euverem. Uw werkgever in Euverem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Euverem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Euverem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Euverem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Euverem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Euverem of met bevallingsverlof bent in Euverem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Euverem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Euverem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Euverem
 • Als u in Euverem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Euverem wilt opnemen;
 • Omdat u in Euverem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Euverem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Euverem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Euverem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Euverem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Euverem. Uitzonderingen in Euverem;
 • Als uw werkgever in Euverem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Euverem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Euverem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Euverem niet geschikt voor uw werk in Euverem of
 • u functioneert niet voldoende in Euverem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Euverem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Euverem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Euverem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Euverem verblijft, dan mag uw werkgever in Euverem u eveneens wel ontslaan.