Ontslag Euvelwegen

Uw werkgever in Euvelwegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Euvelwegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Euvelwegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Euvelwegen. Uw werkgever in Euvelwegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Euvelwegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Euvelwegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Euvelwegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Euvelwegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Euvelwegen of met bevallingsverlof bent in Euvelwegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Euvelwegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Euvelwegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Euvelwegen
 • Als u in Euvelwegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Euvelwegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Euvelwegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Euvelwegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Euvelwegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Euvelwegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Euvelwegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Euvelwegen. Uitzonderingen in Euvelwegen;
 • Als uw werkgever in Euvelwegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Euvelwegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Euvelwegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Euvelwegen niet geschikt voor uw werk in Euvelwegen of
 • u functioneert niet voldoende in Euvelwegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Euvelwegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Euvelwegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Euvelwegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Euvelwegen verblijft, dan mag uw werkgever in Euvelwegen u eveneens wel ontslaan.