Ontslag Eursinge

Uw werkgever in Eursinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eursinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eursinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eursinge. Uw werkgever in Eursinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eursinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eursinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eursinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eursinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eursinge of met bevallingsverlof bent in Eursinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eursinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eursinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eursinge
 • Als u in Eursinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eursinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Eursinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eursinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eursinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eursinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eursinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eursinge. Uitzonderingen in Eursinge;
 • Als uw werkgever in Eursinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eursinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eursinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eursinge niet geschikt voor uw werk in Eursinge of
 • u functioneert niet voldoende in Eursinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eursinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eursinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eursinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eursinge verblijft, dan mag uw werkgever in Eursinge u eveneens wel ontslaan.