Ontslag Eursing

Uw werkgever in Eursing mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eursing zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eursing

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eursing. Uw werkgever in Eursing mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eursing arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eursing niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eursing te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eursing u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eursing of met bevallingsverlof bent in Eursing.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eursing kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eursing die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eursing
 • Als u in Eursing lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eursing wilt opnemen;
 • Omdat u in Eursing lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eursing lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eursing wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eursing op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eursing

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eursing. Uitzonderingen in Eursing;
 • Als uw werkgever in Eursing bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eursing aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eursing gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eursing niet geschikt voor uw werk in Eursing of
 • u functioneert niet voldoende in Eursing.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eursing

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eursing niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eursing of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eursing verblijft, dan mag uw werkgever in Eursing u eveneens wel ontslaan.