Ontslag “europoort rotterdam”

Uw werkgever in “europoort rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “europoort rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “europoort rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “europoort rotterdam”. Uw werkgever in “europoort rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “europoort rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “europoort rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “europoort rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “europoort rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “europoort rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “europoort rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “europoort rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “europoort rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “europoort rotterdam”
 • Als u in “europoort rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “europoort rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “europoort rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “europoort rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “europoort rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “europoort rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “europoort rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “europoort rotterdam”. Uitzonderingen in “europoort rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “europoort rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “europoort rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “europoort rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “europoort rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “europoort rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “europoort rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “europoort rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “europoort rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “europoort rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “europoort rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “europoort rotterdam” u eveneens wel ontslaan.