Ontslag Europoort

Uw werkgever in Europoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Europoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Europoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Europoort. Uw werkgever in Europoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Europoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Europoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Europoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Europoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Europoort of met bevallingsverlof bent in Europoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Europoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Europoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Europoort
 • Als u in Europoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Europoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Europoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Europoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Europoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Europoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Europoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Europoort. Uitzonderingen in Europoort;
 • Als uw werkgever in Europoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Europoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Europoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Europoort niet geschikt voor uw werk in Europoort of
 • u functioneert niet voldoende in Europoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Europoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Europoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Europoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Europoort verblijft, dan mag uw werkgever in Europoort u eveneens wel ontslaan.