Ontslag Etzenrade

Uw werkgever in Etzenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Etzenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Etzenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Etzenrade. Uw werkgever in Etzenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Etzenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Etzenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Etzenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Etzenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Etzenrade of met bevallingsverlof bent in Etzenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Etzenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Etzenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Etzenrade
 • Als u in Etzenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Etzenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Etzenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Etzenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Etzenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Etzenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Etzenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Etzenrade. Uitzonderingen in Etzenrade;
 • Als uw werkgever in Etzenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Etzenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Etzenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Etzenrade niet geschikt voor uw werk in Etzenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Etzenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Etzenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Etzenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Etzenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Etzenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Etzenrade u eveneens wel ontslaan.