Ontslag Etten-leur

Uw werkgever in Etten-leur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Etten-leur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Etten-leur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Etten-leur. Uw werkgever in Etten-leur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Etten-leur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Etten-leur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Etten-leur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Etten-leur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Etten-leur of met bevallingsverlof bent in Etten-leur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Etten-leur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Etten-leur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Etten-leur
 • Als u in Etten-leur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Etten-leur wilt opnemen;
 • Omdat u in Etten-leur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Etten-leur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Etten-leur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Etten-leur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Etten-leur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Etten-leur. Uitzonderingen in Etten-leur;
 • Als uw werkgever in Etten-leur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Etten-leur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Etten-leur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Etten-leur niet geschikt voor uw werk in Etten-leur of
 • u functioneert niet voldoende in Etten-leur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Etten-leur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Etten-leur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Etten-leur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Etten-leur verblijft, dan mag uw werkgever in Etten-leur u eveneens wel ontslaan.