Ontslag Etten

Uw werkgever in Etten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Etten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Etten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Etten. Uw werkgever in Etten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Etten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Etten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Etten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Etten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Etten of met bevallingsverlof bent in Etten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Etten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Etten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Etten
 • Als u in Etten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Etten wilt opnemen;
 • Omdat u in Etten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Etten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Etten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Etten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Etten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Etten. Uitzonderingen in Etten;
 • Als uw werkgever in Etten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Etten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Etten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Etten niet geschikt voor uw werk in Etten of
 • u functioneert niet voldoende in Etten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Etten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Etten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Etten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Etten verblijft, dan mag uw werkgever in Etten u eveneens wel ontslaan.