Ontslag Etsberg

Uw werkgever in Etsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Etsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Etsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Etsberg. Uw werkgever in Etsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Etsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Etsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Etsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Etsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Etsberg of met bevallingsverlof bent in Etsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Etsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Etsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Etsberg
 • Als u in Etsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Etsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Etsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Etsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Etsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Etsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Etsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Etsberg. Uitzonderingen in Etsberg;
 • Als uw werkgever in Etsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Etsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Etsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Etsberg niet geschikt voor uw werk in Etsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Etsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Etsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Etsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Etsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Etsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Etsberg u eveneens wel ontslaan.