Ontslag Etenaken

Uw werkgever in Etenaken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Etenaken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Etenaken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Etenaken. Uw werkgever in Etenaken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Etenaken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Etenaken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Etenaken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Etenaken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Etenaken of met bevallingsverlof bent in Etenaken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Etenaken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Etenaken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Etenaken
 • Als u in Etenaken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Etenaken wilt opnemen;
 • Omdat u in Etenaken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Etenaken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Etenaken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Etenaken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Etenaken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Etenaken. Uitzonderingen in Etenaken;
 • Als uw werkgever in Etenaken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Etenaken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Etenaken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Etenaken niet geschikt voor uw werk in Etenaken of
 • u functioneert niet voldoende in Etenaken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Etenaken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Etenaken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Etenaken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Etenaken verblijft, dan mag uw werkgever in Etenaken u eveneens wel ontslaan.