Ontslag Esveld

Uw werkgever in Esveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Esveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Esveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Esveld. Uw werkgever in Esveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Esveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Esveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Esveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Esveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Esveld of met bevallingsverlof bent in Esveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Esveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Esveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Esveld
 • Als u in Esveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Esveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Esveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Esveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Esveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Esveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Esveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Esveld. Uitzonderingen in Esveld;
 • Als uw werkgever in Esveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Esveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Esveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Esveld niet geschikt voor uw werk in Esveld of
 • u functioneert niet voldoende in Esveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Esveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Esveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Esveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Esveld verblijft, dan mag uw werkgever in Esveld u eveneens wel ontslaan.