Ontslag Cottessen

Uw werkgever in Cottessen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cottessen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cottessen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cottessen. Uw werkgever in Cottessen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cottessen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cottessen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cottessen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cottessen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cottessen of met bevallingsverlof bent in Cottessen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cottessen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cottessen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cottessen
 • Als u in Cottessen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cottessen wilt opnemen;
 • Omdat u in Cottessen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cottessen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cottessen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cottessen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cottessen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cottessen. Uitzonderingen in Cottessen;
 • Als uw werkgever in Cottessen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cottessen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cottessen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cottessen niet geschikt voor uw werk in Cottessen of
 • u functioneert niet voldoende in Cottessen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cottessen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cottessen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cottessen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cottessen verblijft, dan mag uw werkgever in Cottessen u eveneens wel ontslaan.