Ontslag Essebroek

Uw werkgever in Essebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Essebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Essebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Essebroek. Uw werkgever in Essebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Essebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Essebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Essebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Essebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Essebroek of met bevallingsverlof bent in Essebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Essebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Essebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Essebroek
 • Als u in Essebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Essebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Essebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Essebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Essebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Essebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Essebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Essebroek. Uitzonderingen in Essebroek;
 • Als uw werkgever in Essebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Essebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Essebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Essebroek niet geschikt voor uw werk in Essebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Essebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Essebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Essebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Essebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Essebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Essebroek u eveneens wel ontslaan.