Ontslag Espelo

Uw werkgever in Espelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Espelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Espelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Espelo. Uw werkgever in Espelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Espelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Espelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Espelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Espelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Espelo of met bevallingsverlof bent in Espelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Espelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Espelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Espelo
 • Als u in Espelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Espelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Espelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Espelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Espelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Espelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Espelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Espelo. Uitzonderingen in Espelo;
 • Als uw werkgever in Espelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Espelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Espelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Espelo niet geschikt voor uw werk in Espelo of
 • u functioneert niet voldoende in Espelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Espelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Espelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Espelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Espelo verblijft, dan mag uw werkgever in Espelo u eveneens wel ontslaan.