Ontslag Espel

Uw werkgever in Espel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Espel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Espel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Espel. Uw werkgever in Espel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Espel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Espel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Espel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Espel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Espel of met bevallingsverlof bent in Espel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Espel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Espel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Espel
 • Als u in Espel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Espel wilt opnemen;
 • Omdat u in Espel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Espel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Espel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Espel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Espel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Espel. Uitzonderingen in Espel;
 • Als uw werkgever in Espel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Espel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Espel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Espel niet geschikt voor uw werk in Espel of
 • u functioneert niet voldoende in Espel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Espel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Espel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Espel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Espel verblijft, dan mag uw werkgever in Espel u eveneens wel ontslaan.