Ontslag Eschoten

Uw werkgever in Eschoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eschoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eschoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eschoten. Uw werkgever in Eschoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eschoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eschoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eschoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eschoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eschoten of met bevallingsverlof bent in Eschoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eschoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eschoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eschoten
 • Als u in Eschoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eschoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Eschoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eschoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eschoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eschoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eschoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eschoten. Uitzonderingen in Eschoten;
 • Als uw werkgever in Eschoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eschoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eschoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eschoten niet geschikt voor uw werk in Eschoten of
 • u functioneert niet voldoende in Eschoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eschoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eschoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eschoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eschoten verblijft, dan mag uw werkgever in Eschoten u eveneens wel ontslaan.