Ontslag Escharen

Uw werkgever in Escharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Escharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Escharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Escharen. Uw werkgever in Escharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Escharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Escharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Escharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Escharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Escharen of met bevallingsverlof bent in Escharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Escharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Escharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Escharen
 • Als u in Escharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Escharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Escharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Escharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Escharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Escharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Escharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Escharen. Uitzonderingen in Escharen;
 • Als uw werkgever in Escharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Escharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Escharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Escharen niet geschikt voor uw werk in Escharen of
 • u functioneert niet voldoende in Escharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Escharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Escharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Escharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Escharen verblijft, dan mag uw werkgever in Escharen u eveneens wel ontslaan.