Ontslag Esbeek

Uw werkgever in Esbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Esbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Esbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Esbeek. Uw werkgever in Esbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Esbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Esbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Esbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Esbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Esbeek of met bevallingsverlof bent in Esbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Esbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Esbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Esbeek
 • Als u in Esbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Esbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Esbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Esbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Esbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Esbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Esbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Esbeek. Uitzonderingen in Esbeek;
 • Als uw werkgever in Esbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Esbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Esbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Esbeek niet geschikt voor uw werk in Esbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Esbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Esbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Esbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Esbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Esbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Esbeek u eveneens wel ontslaan.