Ontslag Akkerput

Uw werkgever in Akkerput mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Akkerput zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Akkerput

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Akkerput. Uw werkgever in Akkerput mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Akkerput arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Akkerput niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Akkerput te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Akkerput u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Akkerput of met bevallingsverlof bent in Akkerput.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Akkerput kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Akkerput die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Akkerput
 • Als u in Akkerput lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Akkerput wilt opnemen;
 • Omdat u in Akkerput lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Akkerput lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Akkerput wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Akkerput op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Akkerput

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Akkerput. Uitzonderingen in Akkerput;
 • Als uw werkgever in Akkerput bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Akkerput aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Akkerput gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Akkerput niet geschikt voor uw werk in Akkerput of
 • u functioneert niet voldoende in Akkerput.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Akkerput

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Akkerput niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Akkerput of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Akkerput verblijft, dan mag uw werkgever in Akkerput u eveneens wel ontslaan.