Ontslag Ermerveen

Uw werkgever in Ermerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ermerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ermerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ermerveen. Uw werkgever in Ermerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ermerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ermerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ermerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ermerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ermerveen of met bevallingsverlof bent in Ermerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ermerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ermerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ermerveen
 • Als u in Ermerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ermerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ermerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ermerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ermerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ermerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ermerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ermerveen. Uitzonderingen in Ermerveen;
 • Als uw werkgever in Ermerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ermerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ermerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ermerveen niet geschikt voor uw werk in Ermerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Ermerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ermerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ermerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ermerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ermerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Ermerveen u eveneens wel ontslaan.