Ontslag Ermelo

Uw werkgever in Ermelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ermelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ermelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ermelo. Uw werkgever in Ermelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ermelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ermelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ermelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ermelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ermelo of met bevallingsverlof bent in Ermelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ermelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ermelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ermelo
 • Als u in Ermelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ermelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Ermelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ermelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ermelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ermelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ermelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ermelo. Uitzonderingen in Ermelo;
 • Als uw werkgever in Ermelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ermelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ermelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ermelo niet geschikt voor uw werk in Ermelo of
 • u functioneert niet voldoende in Ermelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ermelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ermelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ermelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ermelo verblijft, dan mag uw werkgever in Ermelo u eveneens wel ontslaan.