Ontslag 1e exloërmond

Uw werkgever in 1e exloërmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 1e exloërmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 1e exloërmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 1e exloërmond. Uw werkgever in 1e exloërmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 1e exloërmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 1e exloërmond niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 1e exloërmond te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 1e exloërmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 1e exloërmond of met bevallingsverlof bent in 1e exloërmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 1e exloërmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 1e exloërmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 1e exloërmond
 • Als u in 1e exloërmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 1e exloërmond wilt opnemen;
 • Omdat u in 1e exloërmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 1e exloërmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 1e exloërmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 1e exloërmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 1e exloërmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 1e exloërmond. Uitzonderingen in 1e exloërmond;
 • Als uw werkgever in 1e exloërmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 1e exloërmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 1e exloërmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 1e exloërmond niet geschikt voor uw werk in 1e exloërmond of
 • u functioneert niet voldoende in 1e exloërmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 1e exloërmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 1e exloërmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 1e exloërmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 1e exloërmond verblijft, dan mag uw werkgever in 1e exloërmond u eveneens wel ontslaan.