Ontslag Erlecom

Uw werkgever in Erlecom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Erlecom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Erlecom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Erlecom. Uw werkgever in Erlecom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Erlecom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Erlecom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Erlecom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Erlecom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Erlecom of met bevallingsverlof bent in Erlecom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Erlecom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Erlecom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Erlecom
 • Als u in Erlecom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Erlecom wilt opnemen;
 • Omdat u in Erlecom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Erlecom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Erlecom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Erlecom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Erlecom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Erlecom. Uitzonderingen in Erlecom;
 • Als uw werkgever in Erlecom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Erlecom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Erlecom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Erlecom niet geschikt voor uw werk in Erlecom of
 • u functioneert niet voldoende in Erlecom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Erlecom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Erlecom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Erlecom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Erlecom verblijft, dan mag uw werkgever in Erlecom u eveneens wel ontslaan.