Ontslag Erichem

Uw werkgever in Erichem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Erichem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Erichem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Erichem. Uw werkgever in Erichem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Erichem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Erichem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Erichem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Erichem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Erichem of met bevallingsverlof bent in Erichem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Erichem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Erichem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Erichem
 • Als u in Erichem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Erichem wilt opnemen;
 • Omdat u in Erichem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Erichem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Erichem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Erichem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Erichem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Erichem. Uitzonderingen in Erichem;
 • Als uw werkgever in Erichem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Erichem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Erichem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Erichem niet geschikt voor uw werk in Erichem of
 • u functioneert niet voldoende in Erichem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Erichem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Erichem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Erichem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Erichem verblijft, dan mag uw werkgever in Erichem u eveneens wel ontslaan.