Ontslag Epse

Uw werkgever in Epse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Epse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Epse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Epse. Uw werkgever in Epse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Epse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Epse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Epse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Epse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Epse of met bevallingsverlof bent in Epse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Epse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Epse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Epse
 • Als u in Epse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Epse wilt opnemen;
 • Omdat u in Epse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Epse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Epse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Epse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Epse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Epse. Uitzonderingen in Epse;
 • Als uw werkgever in Epse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Epse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Epse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Epse niet geschikt voor uw werk in Epse of
 • u functioneert niet voldoende in Epse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Epse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Epse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Epse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Epse verblijft, dan mag uw werkgever in Epse u eveneens wel ontslaan.