Ontslag Eppenzolder

Uw werkgever in Eppenzolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eppenzolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eppenzolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eppenzolder. Uw werkgever in Eppenzolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eppenzolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eppenzolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eppenzolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eppenzolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eppenzolder of met bevallingsverlof bent in Eppenzolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eppenzolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eppenzolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eppenzolder
 • Als u in Eppenzolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eppenzolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Eppenzolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eppenzolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eppenzolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eppenzolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eppenzolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eppenzolder. Uitzonderingen in Eppenzolder;
 • Als uw werkgever in Eppenzolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eppenzolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eppenzolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eppenzolder niet geschikt voor uw werk in Eppenzolder of
 • u functioneert niet voldoende in Eppenzolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eppenzolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eppenzolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eppenzolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eppenzolder verblijft, dan mag uw werkgever in Eppenzolder u eveneens wel ontslaan.