Ontslag Eppenhuizen

Uw werkgever in Eppenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eppenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eppenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eppenhuizen. Uw werkgever in Eppenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eppenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eppenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eppenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eppenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eppenhuizen of met bevallingsverlof bent in Eppenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eppenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eppenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eppenhuizen
 • Als u in Eppenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eppenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eppenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eppenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eppenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eppenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eppenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eppenhuizen. Uitzonderingen in Eppenhuizen;
 • Als uw werkgever in Eppenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eppenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eppenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eppenhuizen niet geschikt voor uw werk in Eppenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Eppenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eppenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eppenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eppenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eppenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Eppenhuizen u eveneens wel ontslaan.