Ontslag Eperheide

Uw werkgever in Eperheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eperheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eperheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eperheide. Uw werkgever in Eperheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eperheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eperheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eperheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eperheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eperheide of met bevallingsverlof bent in Eperheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eperheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eperheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eperheide
 • Als u in Eperheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eperheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Eperheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eperheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eperheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eperheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eperheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eperheide. Uitzonderingen in Eperheide;
 • Als uw werkgever in Eperheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eperheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eperheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eperheide niet geschikt voor uw werk in Eperheide of
 • u functioneert niet voldoende in Eperheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eperheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eperheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eperheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eperheide verblijft, dan mag uw werkgever in Eperheide u eveneens wel ontslaan.