Ontslag Diepenbroek

Uw werkgever in Diepenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diepenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diepenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diepenbroek. Uw werkgever in Diepenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diepenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diepenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diepenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diepenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diepenbroek of met bevallingsverlof bent in Diepenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diepenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diepenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diepenbroek
 • Als u in Diepenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diepenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Diepenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diepenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diepenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diepenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diepenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diepenbroek. Uitzonderingen in Diepenbroek;
 • Als uw werkgever in Diepenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diepenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diepenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diepenbroek niet geschikt voor uw werk in Diepenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Diepenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diepenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diepenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diepenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diepenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Diepenbroek u eveneens wel ontslaan.