Ontslag Enzelens

Uw werkgever in Enzelens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Enzelens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Enzelens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Enzelens. Uw werkgever in Enzelens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Enzelens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Enzelens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Enzelens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Enzelens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Enzelens of met bevallingsverlof bent in Enzelens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Enzelens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Enzelens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Enzelens
 • Als u in Enzelens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Enzelens wilt opnemen;
 • Omdat u in Enzelens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Enzelens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Enzelens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Enzelens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Enzelens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Enzelens. Uitzonderingen in Enzelens;
 • Als uw werkgever in Enzelens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Enzelens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Enzelens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Enzelens niet geschikt voor uw werk in Enzelens of
 • u functioneert niet voldoende in Enzelens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Enzelens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Enzelens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Enzelens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Enzelens verblijft, dan mag uw werkgever in Enzelens u eveneens wel ontslaan.