Ontslag Enumatil

Uw werkgever in Enumatil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Enumatil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Enumatil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Enumatil. Uw werkgever in Enumatil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Enumatil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Enumatil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Enumatil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Enumatil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Enumatil of met bevallingsverlof bent in Enumatil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Enumatil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Enumatil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Enumatil
 • Als u in Enumatil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Enumatil wilt opnemen;
 • Omdat u in Enumatil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Enumatil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Enumatil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Enumatil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Enumatil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Enumatil. Uitzonderingen in Enumatil;
 • Als uw werkgever in Enumatil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Enumatil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Enumatil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Enumatil niet geschikt voor uw werk in Enumatil of
 • u functioneert niet voldoende in Enumatil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Enumatil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Enumatil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Enumatil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Enumatil verblijft, dan mag uw werkgever in Enumatil u eveneens wel ontslaan.