Ontslag Enspijk

Uw werkgever in Enspijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Enspijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Enspijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Enspijk. Uw werkgever in Enspijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Enspijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Enspijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Enspijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Enspijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Enspijk of met bevallingsverlof bent in Enspijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Enspijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Enspijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Enspijk
 • Als u in Enspijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Enspijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Enspijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Enspijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Enspijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Enspijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Enspijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Enspijk. Uitzonderingen in Enspijk;
 • Als uw werkgever in Enspijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Enspijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Enspijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Enspijk niet geschikt voor uw werk in Enspijk of
 • u functioneert niet voldoende in Enspijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Enspijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Enspijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Enspijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Enspijk verblijft, dan mag uw werkgever in Enspijk u eveneens wel ontslaan.