Ontslag Enschede

Uw werkgever in Enschede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Enschede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Enschede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Enschede. Uw werkgever in Enschede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Enschede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Enschede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Enschede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Enschede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Enschede of met bevallingsverlof bent in Enschede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Enschede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Enschede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Enschede
 • Als u in Enschede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Enschede wilt opnemen;
 • Omdat u in Enschede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Enschede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Enschede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Enschede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Enschede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Enschede. Uitzonderingen in Enschede;
 • Als uw werkgever in Enschede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Enschede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Enschede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Enschede niet geschikt voor uw werk in Enschede of
 • u functioneert niet voldoende in Enschede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Enschede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Enschede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Enschede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Enschede verblijft, dan mag uw werkgever in Enschede u eveneens wel ontslaan.